Đăng nhập

 Skype    |     Zalo    |     Zalo    |    Tiếng Việt Tiếng Việt    |    English English

Dịch vụ

Bảo trì

 

Tên dự án :  Kiểm tra lần cuối trước khi hết bảo hành.

Khách hàng : Daelim Industrial Co., Ltd

Năm hoàn thành : Tháng 11/2017

Phạm vi công việc : Kiểm tra lần cuối trước khi bàn giao các hạng mục Boiler, Turbine, Generator, FGD, Condenser, GGH, Boiler feed Pump, Condensate Pumps and Circulating Water Pumps, Moto Drives, Valve and Piping Speccialties, Boiler feed pump turbines. Vận hành, chạy thử và bàn giao cho Khách hàng.

 

Bảo trì Turbine,Máy phát nhà máy Nhiệt Điện Ô Môn 1 - Tổ máy số 2 

 

 

Bảo trì các loại nhà máy & dây chuyền công nghệ

 

 

 

 

Tin khác